Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 07 : 1
Năm 2022 : 454
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018

 PHÒNG GD & ĐT PHÙ MỸ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS MỸ CHÂU                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 13/KH -THCSMC                                Mỹ Châu, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017- 2018

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-PGDĐT ngày 03/11/2017 của Phòng GDĐT huyện Phù Mỹ về việc truyền thông về giáo dục và đào tạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ năm học 2017-2018, Trường THCS Mỹ Châu xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, làm rõ các chủ trương, chính sách cũng như những chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về giáo dục và đào tạo để xã hội hiểu đúng, ủng hộ và chia sẻ với các hoạt động của ngành.

- Tạo sự đồng thuận của xã hội, các cấp, các ngành, lãnh đạo của địa phương trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013.

- Chủ động trong công tác truyền thông về các hoạt động của ngành, phối hợp và tăng cường công tác phản biện xã hội với các ngành, nhân dân, các bậc phụ huynh. Kịp thời đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội mà báo chí nêu.

2. Yêu cầu:

- Nội dung truyền thông tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của nhà trường đối với các tập thể, cá nhân trong đơn vị các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức đánh giá, thi và tuyển sinh, đổi mới chương trình, sách giáo khoa…; Tất cả các tổ chức, cá nhân trong đơn vị phải triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao.

- Nhanh chóng nhận diện, dự báo các vấn đề ‘nóng” về giáo dục và đào tạo để chủ động kịp thời có phương án xử lý đúng đắn và tạo sự cộng hưởng cao.

- Đảm bảo tính thiết thực, phù hợp và gắn với thực tiễn trong ngành và địa phương.

 

II. TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN:

        Công tác truyền thông trong năm học 2017-2018 cần bám sát vào nội dung Chỉ thị, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018; tập trung truyền thông về công tác phân luồng; đổi mới chương trình hướng nghiệp; triển khai phương pháp giáo dục STEM trong các trường học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; chính sách cho giáo dục vùng dân tộc dạy và học ngoại ngữ theo đề án NNQG 2020; dạy thêm, học thêm.

1. Về giáo dục trung học: Trọng tâm truyền thông về đánh giá học sinh trung học cơ sở theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, phương pháp giáo dục dạy học mới; Các Quy định, Chỉ thị, công văn về dạy thêm, học thêm (chuyên môn nhà trường làm đầu mối).

2. Về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Trọng tâm truyền thông về chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới ( BGH, tổ trưởng chuyên môn, BCH Công đoàn làm đầu mối).

3. Về cơ sở vật chất, tài chính: Trọng tâm truyền thông về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, tài chính giáo dục, chính sách thu học phí đầu năm học (bộ phận Kế toán, thư viện làm đầu mối).

4. Về Giáo dục thể chất: Trọng tâm truyền thông về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường theo định hướng phát triển toàn diện đức- trí- thể - mỹ; phòng chống đuối nước, tại nạn thương tích, phòng chống bạo lực; trường học an toàn (nhân viên y tế, Tổng phụ trách, GV dạy thể dục làm đầu mối).

5. Về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên: Trọng tâm truyền thông về giáo dục đào tạo, lối sống, pháp luật cho học sinh, trong đó gắn với giáo dục ngoại khóa, các giờ chào cờ, sinh hoạt lớp để có các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường (BGH, Tổ chuyên môn, TPT và nhân viên y tế làm đầu mối).

6. Về công nghệ thông tin: Trọng tâm truyền thông về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục (giáo viên dạy tin học làm đầu mối).

7. Về pháp chế: Trọng tâm truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo; truyền thông về việc các cơ quan, đơn vị, trường học chấp hành chính sách, chỉ đạo của phòng GDĐT (Ban giám hiệu trường học làm đầu mối).

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Tuyên truyền qua học tập chính trị, chuyên môn:

- Đưa nội dung tuyên truyền trọng tâm vào nội dung học tập chính trị, chuyên môn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đơn vị.

- Giao cho tổ Văn tham mưu cho BGH tổ chức triển khai cho các bộ phận, đảng viên trong đơn vị.

 

2.Tuyên truyền thường xuyên:

- BGH Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện và giám sát các bộ phận có liên quan thực hiện; Quy định đăng tin bài và các văn bản liên quan đến nội dung cần truyền thông để CBGVCNV lên trang Web nhà trường hoặc triển khai trực tiếp thông qua họp HĐSP, họp chuyên môn các văn bản liên quan. Nghiên cứu và giải đáp những ý kiến có thể giải quyết, những vấn đề không giải quyết được theo thẩm quyền thì báo cáo cơ quan cấp trên.

         - Chủ động viết bài phản ánh về những hoạt động mới, tiêu biểu của nhà trường, giới thiệu những nhân tố điển hình, các tấm gương người tốt việc tốt để đăng lên website của trường.

        - Chủ động nắm bắt để xử lý kịp thời các vấn đề nóng về giáo dục và đào tạo trong phạm vi phụ trách mà báo chí nêu và các đơn thư, phản ánh thuộc thẩm quyền của đơn vị.

         - Tuyên truyền qua panoo, băng rôn, trưng bày ảnh phản ánh hoạt động của phong trào.

- Tham gia các cuộc thi tìm hiểu về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, viết về gương người tốt, việc tốt.

       - Định kỳ háng tháng đơn vị gửi báo cáo tổng hợp về tình hình dư luận quan tâm tới các hoạt động giáo dục và đào tạo và kết quả xử lý của đơn vị, gửi về Phòng GDĐT huyện trước ngày  15 hàng tháng.

Trên đây Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 của trường THCS Mỹ Châu. Yêu cầu các bộ phận có liên quan, các giáo viên nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các tổ chuyên môn báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để có hướng giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (B/c);

- Tổ trưởng (Th/h);

- Lưu VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Nhung

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip